Solucions COVID-19:

 • Formació:

  • Cursos sobre desinfecció i prevenció de la COVID-19.

   • Organitzem cursos presencials o per via telemàtica (Skype, Teams …).
   • Disposem de cursos adaptats per a diferents llocs de treball (personal de cuina, de sala, retail …).
   • Disposem de cursos adaptats per a diferents activitats (cuina i neteja d’hospitals, càterings, restauració …).
   • Adaptem el contingut dels cursos a les necessitats de cada empresa.
  • Cursos per a manipuladors

   • Cursos bàsics i especialitzats.
   • Curs sobre APPCC i prerequisits.
   • Curs sobre al·lèrgens.
 • Anàlisi:

  • Control de l’eficàcia de la neteja i desinfecció.

   • Anàlisi microbiològica de superfícies: la comprovació de l’eficàcia de la desinfecció sobre els bacteris utilitzada com a control indirecte de l’eliminació dels virus.
   • Anàlisi microbiològica d’aire.
  • Microbiologia d’aliments

 • Consultoria

  • Auditories higièniques per verificar la correcta neteja i desinfecció.
  • Auditories per verificar la correcta utilització dels epis.
  • Control de registres.