Control higiènic de superfícies

 • Control de l’efectivitat de la neteja d’instal·lacions i utensilis a indústries alimentàries o cosmètiques.
 • Control de la presència de Listeria monocytogenes a les instal·lacions d’indústries alimentàries o cosmètiques.
 • Centres sanitaris.
 • Instal·lacions esportives.

Control de la contaminació microbiològica de l’aire en:

 • Indústries alimentàries o de cosmètica.
 • Ambients hospitalaris.
 • Instal·lacions esportives.

Control de la legionel·la:

 • Instal·lacions d’aigua sanitària.
 • Torres de refrigeració.

Auditories:

 • Auditories higièniques, que verifiquin l’aplicació correcte dels plans de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).
 • Auditories de procés, que verifiquen una correcte manipulació dels productes.