Oferim els següents serveis:

  • Assessoria tècnica en processos d’elaboració.
  • Assessoria en sistema APPCC i prerequisits.
  • Elaboració i implantació de protocols d’higiène i desinfecció.
  • Revisió de l’estat i l’acompliment del sistema APPCC.
  • Implantació, adaptació i millora del sistema APPCC.
  • Assessoria en qualitat dels processos.
  • Assessoria per a la implementació de normes de gestió de la qualitat.
  • Assessoria per al disseny i millora de les instal·lacions.