Anàlisis d’aigües:

 • Aigües de consum.
 • Aigües de bany.

Anàlisis microbiològiques de cosmètics:

 • Anàlisis de control.
 • Challenge test.

Anàlisis d’aliments:

 • Primeres matèries.
 • Producte acabat.
 • Determinació de vida útil.
 • Seguretat alimentària.
 • Efectivitat del sistema APPCC.
 • Challenge test.

Si ho desitgeu, el nostre servei pot incloure:

 • Programació de recollides de mostres periòdiques.
 • Desplaçaments de personal especialitzat a recollir les mostres.
 • Informació immediata dels resultats fora de toleràncies.
 • Resums anuals dels resultats obtinguts.