SARS-CoV-2 (COVID-19)

By 24 abril, 2020Sin categoría

En aquests dies de confinament, en plena crisis sanitària per la pandèmia del coronavirus, alguns dels nostres clients, als quals fem un servei de comprovació de l’eficàcia de la neteja en superfícies, ens han demanat si aquest control podria detectar la presència del SARS-CoV-2, el virus que provoca la malaltia anomenada COVID-19
La resposta estricta és no, però voldríem explicar-vos alguns conceptes que demostren que la comprovació que una neteja és correcta també és útil i ens dóna més seguretat en la lluita contra aquest i d’altres virus.

  • Els virus són microorganismes que no tenen la capacitat de reproduir-se per si mateixos, tenen una estructura massa simple. N’hi ha que són tant i tan senzills que són, únicament, una molècula d’àcid nucleic (les molècules que porten la informació genètica: ADN o ARN). Altres, com ara els coronavirus (el SARS-CoV-2 i el virus del refredat comú, per exemple) són una mica més complexos i tenen una càpsula, més o menys esfèrica, formada per proteïnes i greixos que envolta i protegeix la molècula d’àcid nucleic, i que es veu com una mena de corona al microscopi electrònic (d’aquí el nom)

Microscopía electrónica del coronavirus COVID-19.
Foto: Scripps Research

  • Aquesta estructura tan senzilla fa que no es puguin reproduir per ells mateixos ja que no tenen els mecanismes que ho permeten. Així doncs, com ho fan per a multiplicar-se? Doncs s’introdueixen dins d’una cèl·lula viva i s’aprofiten dels seus mecanismes per a reproduir-se (els de la cèl·lula), de manera que enganyen els sistemes de la cèl·lula i els deriven a produir còpies i còpies del virus, dels seus àcids nucleics i les seves proteïnes. Quan la cèl·lula ja és plena de virus, es lisa (es trenca) i deixa lliures els virus que s’han format dintre seu que ja seran capaços d’infectar altres cèl·lules i posar-les a fer més còpies víriques.
  • No a tots els virus els van bé totes les cèl·lules, per això hi ha virus que només afecten una espècie, o un gènere…encara que, com s’ha comprovat moltes vegades a la història, de tant en tant, hi pot haver salts del virus a una altra espècie que, fins aquell moment, semblava que no hi era sensible.
  • Hi ha virus que ataquen a les plantes, als animals i, fins i tot, n’hi ha que estan especialitzats a atacar els bacteris (aquests es diuen bacteriòfags)
  • Degut a aquestes especials característiques, cultivar virus al laboratori és molt difícil ja que, primer, s’han de cultivar cèl·lules vives (de les que li vagin bé al virus) i després infectar les cèl·lules amb el virus que es vol cultivar. Els bacteriòfags són més fàcils, perquè cultivar bacteris és molt més fàcil que cultivar cèl·lules vegetals o animals, però els virus que afecten a vegetals o a animals són molt difícils. Per això, per a detectar virus s’utilitzen altres mètodes que no es basen en el cultiu (PCR, antígen…)
  • Però tenim una sort: els virus que ens ataquen, normalment, són més sensibles al calor i als desinfectants que els bacteris. Per això, si comprovem que un sistema de desinfecció ha eliminat els bacteris, podem estar gairebé segurs que també s’han eliminat els virus. És un sistema de comprovació indirecte.

Imatge: Wikipedia (simulació)

  • No hi ha cap evidència que els aliments puguin ser transmissors del coronavirus i, per tant, a les indústries alimentàries i a les cuines no cal prendre més mesures que les pròpies de la manipulació higiènica que ja s’apliquen normalment. Però sí que és conegut que el virus pot resistir amb capacitat infectiva unes hores, o fins i tot uns dies, sobre les superfícies contaminades per persones portadores. Això aconsella fer una neteja de superfícies encara més acurada i la utilització de mascaretes i guants amb més profusió que en circumstàncies normals, per a evitar contaminar les superfícies que altres persones tocaran després.

Per a acabar, exposem les condicions que s’ha comprovat que permeten eliminar el SARS-CoV-2 i les accions que podem fer en cada cas. Veureu que n’hi ha algunes que no eliminen els bacteris i, en canvi, sí que eliminen els virus.
Els protocols de neteja habituals en instal·lacions sanitàries, que ja estan pensats per a eliminar tota mena de microorganismes (fongs, bacteris i virus), són suficients per a eliminar també els coronavirus, si s’apliquen correctament.

Condicions que eliminen el virus causant de la COVID-19 Accions per a evitar el contagi pel virus causant de la COVID-19 Efecte d’aquesta acció sobre els bacteris
Aplicació d’una temperatura superior a 56ºC Bullir o rentar en calent (≥60ºC) quan sigui possible La majoria de bacteris necessiten temperatures superiors a 65ºC per a inactivar-se
Una concentració de lleixiu o equivalent (clor) com la que és habitual en les desinfeccions de superfícies (≥5%) Rentar amb aigua i lleixiu (una cullerada de lleixiu per litre d’aigua és suficient) Aquesta mesura també és efectiva contra els bacteris
Una solució d’alcohol etílic al 70% (o equivalent) Utilitzar alcohol de 70º en solució o en gel Aquesta mesura també és efectiva contra els bacteris
El rentat amb aigua i sabó o detergent durant més de 30 segons (inactivació per afectació dels greixos de la càpsula del virus) Rentar les mans o els objectes amb aigua i sabó durant més de 30 segons Aquesta mesura no és efectiva del tot contra els bacteris. El rentat amb aigua i sabó només té un efecte d’arrossegament i d’eliminació de residus greixosos que poden protegir els bacteris, però no els elimina ni els inactiva.