Detecció o recompte

By 5 febrer, 2020Sin categoría

Moltes vegades, els informes de resultats de les anàlisis microbiològiques poden semblar-nos confusos o que no ens donen la informació que ens agradaria saber.

Ens fem preguntes:

 • A l’informe hi diu que s’ha detectat Listeria monocytogenes a la mostra però…quantes n’hi ha? Són moltes o poques?
 • A l’informe hi diu que el recompte de coliformes és <10 ufc/g. Això és igual que dir “No detectat/g”?
 • Per què hi diu No detectat/25g? Això és el mateix que No detectat/50g? O que No detectat/g? Això vol dir que, en aquell aliment, no hi ha el microorganisme en qüestió?

Intentarem respondre-les de manera concisa.

 • Les anàlisis microbiològiques sempre s’han de fer anant a buscar un microorganisme (o grup de microorganismes) determinat. Si fem l’anàlisi buscant monocytogenes, no podrem tenir informació sobre si hi ha Salmonella spp. Per això s’han de pensar bé les determinacions abans de començar l’anàlisi.
 • Hi ha dos tipus de determinacions microbiològiques: recomptes i deteccions.

Recompte:

és una anàlisi que pretén determinar el nombre d’un determinat tipus de microorganisme en una mostra concreta. Es tracta de saber “quants” n’hi ha en una quantitat determinada de mostra. El resultat sempre serà un número o una expressió que conté un número. Per exemple, expressions del tipus:

 • <10 ufc/g, que vol dir que no s’han trobat microorganismes però que la nostra tècnica només els pot comptar quan són 10 ufc/g o més. Si n’hi ha menys de 10 per gram, el nostre mètode ja no ho pot determinar.
 • Detectat (<40) ufc/g, que vol dir que s’han trobat microorganismes dels que busquem en un nombre que no podem assegurar quin és però que sabem que està entre 10 i 39 per gram.
 • >100.000 ufc/g. Això vol dir que, com a mínim, hi ha 100.000 ufc/g però que una quantitat més gran que aquesta ja no la podem determinar amb el nostre mètode, si no hem tingut en compte que la quantitat podia ser tan alta abans de començar. Si volem afinar més, hem de repetir l’anàlisi fent dilucions més altes.

Detecció:

és una anàlisi que pretén determinar la presència o l’absència d’un microorganisme determinat en una quantitat definida de mostra, sense saber-ne la quantitat. Per tant, el resultat serà del tipus Presència/Absència, Detectat/No detectat, Positiu/Negatiu…i sempre anirà referit a una quantitat determinada de mostra: 1g, 25g, 125g… Per exemple: No detectat/25g. Això significa que s’han analitzat 25g i que, en aquests 25g, no s’ha detectat que hi hagués cap cèl·lula del microorganisme en qüestió.

Si volem saber si el microorganisme és en una quantitat de mostra més gran, s’ha de repetir l’anàlisi amb una quantitat més gran de mostra. En canvi, si la quantitat és més petita, ens serveix el mateix resultat, ja que si un microorganisme no s’ha detectat en 50g de mostra, tampoc s’hauria detectat si haguéssim pesat una part d’aquells mateixos 50g

 • Així doncs, veiem que un resultat de <10 ufc/g i un que digui No detectat/g no són equiparables ja que un ens diu que, en 1 gram de mostra, hi pot haver algun microorganisme dels que busquem però en un nombre inferior a 10 i l’altre ens diu que, en 1 gram d’aquella mostra, no s’ha detectat la presència de cap microorganisme dels que busquem.
 • La decisió de fer un recompte o una detecció s’ha de prendre abans de començar l’anàlisi perquè la preparació de la mostra, que és el primer pas, ja s’ha de fer diferent.

Olesa de Montserrat, 05/02/2020

 

Per a saber-ne més:

 • No dubteu a presentar-nos tots els dubtes que tingueu en la interpretació del butlletí de resultats. Els respondrem amb molt de gust.